Ochrona antykorozyjna, naprawa, uszczelnienie, wzmacnianie betonu i żelbetu

Torkret hydroizolacyjny - uszczelnienie, wzmocnienie, ochrona antykorozyjna betonu i żelbetu

Torkret ochronny firmy IS
- skuteczny system ochronno-uszczelniajaco-wzmacniający
konstrukcji betonowych i żelbetowych

Żelbetowe konstrukcje wykonywane w deskowaniach wykazują często szereg wad, spośród których najczęściej spotykanymi są:

Wyżej wymienione defekty betonu powodują między innymi to, że skrajne pręty zbrojeniowe, niejednokrotnie niedostatecznie otulone betonem, strukturalnie zdefektowanym, nieszczelnym, o małej wytrzymałości, najszybciej zaczynają korodować. Powstałe produkty korozji zwiększając swoją objętość niszczą beton, odspajają go od prętów i w końcu odsłaniają pręty. Zazwyczaj od tej zdefektowanej strefy najszybciej zaczynają się procesy niszczenia konstrukcji. Stosowanie na zdefektowanej powierzchni cienkich powłok izolacyjnych np. bitumicznych, żywicznych, itp. , bez uprzedniego wykonania oferowanego przez firmę IS torkretu ochronnego, nie daje pożądanych efektów (maskuje tylko wady konstrukcji). Zazwyczaj cienka powłoka izolacyjna po krótkim czasie użytkowania odpada razem ze zdefektowanym betonem. Istota oferowanego systemu ochronno – uszczelniająco - wzmacniającego polega na otorkretowaniu, wg technologii IS, zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonem natryskowym specjalnym, sporządzonym z materiałów normowych i dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Receptura betonu natryskowego opracowywana jest każdorazowo przez firmę IS, adekwatnie do stanu technicznego betonu zabezpieczanej konstrukcji.

Przy opracowaniu receptury betonu natryskowego szczególnie uwzględniane są takie walory techniczne jak:

Zachęcamy do stosowania oferowanego torkretu ochronnego, wg technologii IS, już w fazie projektowania i wymiarowania konstrukcji (powiększenie wymiarów).

Oferowany system może być również wykorzystany przy naprawach i konserwacjach starych konstrukcji żelbetowych i betonowych.